Projekt

©monikaringborg.se

 

Mina projekt

 

Projekt 1

I olivträdets skugga

 

Under sommaren år 2014 kommer jag att åka till Kavalla och skriva klart en bok med titeln I Olivträdets skugga . Det är en historisk roman som bygger på min forskning om Platon och hans liv under den grekiska antiken.

 

Under vistelsen och arbetet kommer jag blogga .

 

 

PLATON 427-347 f.Kr.

 

Projekt 2

Den motståndskraftiga dygdetiken

Antaganden

 

Det är kanske inte så enkelt att det är möjligt att säga att det alltid finns en etik bakom som skapar det som är gott och värdefullt, även om det kan uppfattas som en motsägelse. Men är inte alla satser där ordet bör finns med gällande handlandet förbundna med den rådande moralen; om det önskvärda? Och finns det inte bakom varje skall-sats som reglerar handlingar mellan individer, mellan individ och samhället/stat en moralisk tanke?

 

Mitt första antagande är att häri ligger grunden för de etiska och moraliska dilemman som framträder på realiseringsarenan.

 

Genom att undersöka etiken, är Mitt andra antagande att det är möjligt att se hur en ökad etisk medvetenhet kan bryta skolans och undervisningens tradition och mer harmoniera med de mål som är uppsatta i läroplanen, både de som förhindras av den och de som i formuleringarna är motsägande, samt i statens uppdrag till den högre utbildningen.

 

Får etiken mer utrymme i lärarens vardag och handlingsutrymmet är Mitt tredje antagande att det estetiska draget som överskrider hantverket, kan utvecklas. Om man läser och studerar de senaste läroplanerna framträder tydligt att utrymmet finns och att lärare har möjlighet att uppfylla undervisningens överskridande karaktär som leder till att varje individ kan utvecklas fullt ut från sina förutsättningar, även om det finns ett problematiskt förhållande mellan individen och den grupp hon tillhör.